Individuální muzikoterapie

probíhají zejména v ústavech sociální péče pro klienty s kombinovanými postiženími, ve speciálních školách pro handicapované děti či domovech důchodců v rámci ergoterapie. Tuto formu využívají však i dospělí, kteří nechtějí být nikým rušeni při relaxacích ve skupině. Mohou tak intenzivněji vnímat jednotlivé nástroje, zvláště však tibetské mísy a didgeridoo. Individuální terapii volí však i lidé, kteří mají výraznější zdravotní potíže.

Individuální muzikoterapeutickou zážitkovou relaxaci mohu realizovat u Vás doma, v přírodě či jinde. Nutná je vždy osobní domluva.